Home / Mô hình Hoạt động

Mô hình Hoạt động

Tìm hiểu quy trình đăng ký và học tại AnhnguThuchanh.com

dang ky anh ngu thuc hanh
Bạn có thể đăng ký học bằng 01 trong 03 cách sau:
1. Gọi điện thoại (Huy-0948.86.79.73 Vân-0964.665.100)
2. Email: anhnguthuchanh@gmail.com
3. Skype ndd.hd1000
+ Sau khi đã đăng ký học, bạn sẽ có một buổi trial (25 phút) để làm quen với giáo viên, và thống nhất chương trình học với giáo viên của bạn. Buổi học này miễn phí không tính trong khóa học của bạn.
+ Giáo trình học của bạn sẽ được gởi qua email hoặc skype.
+ Sau mỗi buổi học giáo viên sẽ gởi bạn file record để bạn có thể nghe lại toàn bộ buổi học.
+ Trong quá trình học, nếu bạn muốn thay đổi lịch học cũng như báo nghỉ phép một hoặc một số buổi học, vui lòng thông báo trước cho giáo viên hoặc liên hệ với AnhnguThuchanh.com để thông báo.

 

Để biết thêm các nội quy của AnhnguThuchanh.com, vui lòng xem chi tiết tại đây.