Home / Free English Classes

Free English Classes

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CỦA ANHNGUTHUCHANH.COM

+ Học viên mới sẽ được 1 buổi học (25 phút) miễn phí đầu tiên của khóa học.

+ Học viên giới thiệu học viên mới đăng ký sẽ được thêm 1 buổi học miễn phí cộng thêm trong khóa học hiện tại (bắt đầu từ 4/2014).

DANH SÁCH CÁC BUỔI HỌC MIỄN PHÍ

+ Free trial ngày 18 và 25/4/2014 với thầy Lee đăng ký ngay

+ Free trial ngày 28, 29 và 30/4/2014 với cô giáo Charlee, Dana và Meg đăng ký ngay

+ Free trial ngày 17/3/2014 với cô giáo Charlee và Meg đăng ký ngay