Home / Thanh Toán Học Phí

Thanh Toán Học Phí

Chúng tôi hỗ trợ 02 hình thức thanh toán bên dưới:

1. Bằng tiền mặt

– Chỉ áp dụng trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh

2. Qua Tài khoản Ngân hàng (ATM)

Ngân Hàng: BIDV – Chi nhánh Sài Gòn – Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh
Tên: ĐÀM QUANG HUY
Số tài khoản: 31010000844942