Home / Nội Quy AnhNguThucHanh.com

Nội Quy AnhNguThucHanh.com

Thời hạn đăng ký

Anh ngữ thực hành mở lớp mỗi ngày, bạn không cần phải chờ đợi mở lớp hay sắp xếp giáo viên. Bạn không phải lo về việc nếu bạn đang học mà bạn phải đi công tác không học được thì sẽ hết hạn khóa học vì chúng tôi chỉ tính đủ số buổi của khóa học không có thời hạn là 1 tháng hay  tháng.

Hoàn trả học phí

Khi bạn đã đóng học phí để mở lớp thì học phí sẽ không được hoàn lại.

Quy định vắng mặt

1. Vắng mặt có phép – Học viên phải thông báo về việc nghỉ học trước khi lớp học bắt đầu 4 tiếng và chúng tôi sẽ cộng thêm buổi học bù vào cho bạn.

2. Vắng mặt không phép – Học viên không nói với giáo viên hoặc người phụ trách sẽ vắng vào buổi học đó thì chúng tôi sẽ tính nó là một buổi học và giảm số buổi còn lại.

3. Hủy – Những vấn đề bên phía giáo viên như đường truyền kém, cúp điện hay là những vấn đề bất khả kháng khác giáo viên sẽ thông báo nghỉ và bù lại cho bạn ngày khác.

Tự động hủy lớp học

Học viên đã đăng kí khóa học mà chưa thanh toán học phí. Nếu sau 3 ngày học viên vẫn chưa thanh toán thì lớp học sẽ tự động hủy. Nếu học viên muốn tiếp tục học thì phải đóng tiền khóa cũ và đóng thêm một khóa mới.

Thay đổi thời khóa biểu

Khi bạn có việc cần phải thay đổi thời khóa biểu thì học viên phải thông báo cho trung tâm ít nhất 1 ngày để trung tâm sắp xếp giáo viên và chuẩn bị tốt nhất cho khóa học.

– AnhnguThuchanh.com & Online English Channel